MK BARBORA GC 2020 ženy

Propozice soutěže:

 Soutěžní kategorie:

A – Muži HCP 0-54

B – Ženy HCP 0-54

Hřiště:

Golf Resort Barbora, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště. Předepsané kolo má 18 jamek. V případě, že se zápas nerozhodne, pokračuje se „náhlou smrtí“ až do rozhodnutí od jamky č. 1.

 Nasazení do pavouka a pravidla pro neodehraný zápas:

Hráči budou do pavouka nasazeni dle HCP nejnižší s nejvyšším. Hráč s vyšším HCP v daném kole má za povinnost vyzvat hráče s nižším HCP a dohodnout se s ním na termínu utkání. Utkání se musí sehrát nejpozději do termínu stanoveného soutěžním výborem pro dané kolo, výsledkovou skóre kartu hráči odevzdají na recepci klubu. V případě, kdy hráč s vyšším HCP kontaktuje soupeře a přesto nedojde k dohodě termínu, je určen termín pro hru poslední den kola ve 14:00 hodin na hřišti, případně následující volný TEETIME (Posledním dnem kola bude vždy neděle). Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, prohrál a do dalšího kola postupuje jeho soupeř. Pokud hráč s vyšším HCP nevyzve hráče s nižším HCP, postupuje do dalšího kola hráč s nižším HCP. Když v tomto termínu nenastoupí ani jeden hráč, jsou ze soutěže vyloučeni. Po dohrání kola hráči podepíší skóre kartu s výsledkem a označením vítěze, kterou předá vítězný hráč na recepci hřiště.

 Informace o průběhu soutěže:

Veškeré informace o průběhu soutěže, rozpis dvojic, termíny pro odehrání kol, průběžné výsledky apod. budou uveřejňovány na stránce www.golfbarbora.cz a na nástěnce v klubovně.

 Ředitel soutěže: Pavlína Lázničková

 Rozhodčí: Pavlína Lázničková

 Soutěžní výbor: Pavlína Lázničková, Eva Klotzová

 Kontaktní informace:

Při zahájení kola odešle soutěžní výbor každé dvojici vzájemné kontaktní informace (e-mail a telefon). Hráči mohou zjistit kontaktní informace také na recepci klubu.

 Uzávěrka přihlášek:

Přihlásit se můžete na recepci hřiště nebo emailem na info@golfbarbora.cz do 5.5.2020

1. kolo
28.5.2020 - 21.6.2020
hcp
11.9
POKORNÁ
Zorana

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
hcp
14.3
SEDLÁČKOVÁ
Daniela

edit
hcp
34.6
PLASOVÁ
Radomíra

edit
hcp
23.2
CHLEBOWCZYKOVÁ
Dana

edit
hcp
23.6
KONEČNÁ
Radana

edit
hcp
17.7
SVOBODOVÁ
Lenka

edit
hcp
33.9
LÁZNIČKOVÁ
Pavlína

edit
hcp
18.0
KOMISARENKO
Tatjana

edit
hcp
28.4
NĚMCOVÁ
Pavlína

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
hcp
13.8
SEDLÁČKOVÁ
Adéla

edit
2. kolo
22.6.2020 - 26.7.2020
3. kolo
27.7.2020 - 30.8.2020
4. kolo
31.8.2020 - 20.9.2020

VÍTĚZ